Asztalfoglalás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Jazz Event Rendezvényszervező Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Jazz Event Kft.” vagy „Szolgáltató”) által üzemeltetett online vásárlást lehetővé tevő weboldal (www.bohemrestaurant.hu) használatára vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató által a www.bohemrestaurant.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 • A Szolgáltató neve: Jazz Event Rendezvényszervező Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A Szolgáltató székhelye: 1137 Budapest, Szent István körút 2. 5. em. 26.
 • A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-994709
 • A Szolgáltató nyilvántartását vezető szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • A Szolgáltató adószáma: 24188324-2-41
 • A Szolgáltató elérhetősége: e-mail:valenta.zsolt@jazzevent.hu telefon: 06-30/535-1387
 • A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye: 1146 Budapest Ajtósi Dürer sor 5. 1. em. 1.
 • A tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@eventrend.hu

 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [www.bohemrestaurant.hu] keresztül.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik.


1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

1.3. A Weboldal segítségével a Felhasználók vacsora szolgáltatásra feljogosító utalványt vásárolhatnak meg internetes portálon keresztül (továbbiakban: „Voucher”), mely alapján a Szolgáltató által üzemeltetett Étteremben (Bohém Étterem, Művészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1., továbbiakban: „Étterem”) a Voucherben meghatározott vacsora szolgáltatást jogosultak a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett igénybe venni. A Szolgáltató honlapján történő vásárlásra kizárólag elektronikus úton van lehetőség. A z „Elfogadom a Szerződési feltételeket” jelölőnégyzetbe történő kattintással – a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt tartalommal – a Felhasználó és a Szolgáltató között magyar nyelvű szerződés jön létre.

 

1.4. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

 

1.5. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényes e-mail címet ad meg, sikeresen regisztrál, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.6. Ügyfélszolgálat: Jazz Event Rendezvényszervező Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.

■       Ügyfélszolgálati iroda helye: 1095 Budapest Komor Marcell utca 1.

■       Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 10:00-14:00

■       Telefon: +36-30/998-5498

■       Internetcím: www.bohemrestaurant.hu

■       E-mail:eszrevetel@jazzevent.hu

 

 

2. Regisztráció

2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név*
 • e-mail cím*
 • jelszó*
 • telefonszám*

A fentieken kívül a Felhasználónak néhány olyan adatot szükséges megadnia, amely segítségével a Szolgáltató személyre szabottan tud terméket/szolgáltatást az adott felhasználó figyelmébe ajánlani (születési idő, nem, település, érdeklődési kör).

A Szolgáltató ezen adatokat kizárólag saját célból használja fel, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személynek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adja át.

A Felhasználó jogosult ezen felül a Facebook azonosítója segítségével is igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Ebben az esetben a Facebook csatlakozás gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.


2.2. A regisztrációt követően a Felhasználó a megadott email címére megerősítő elektronikus üzenetet kap. Az ebben található hivatkozásra kattintva véglegesíti a regisztrációját és létrehozza a Felhasználó személyes fiókját, melynek következtében jogosulttá válik a Weboldal összes szolgáltatását igénybe venni.

A Weboldalon bármilyen módon történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére. Az ajánlati hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat, erre a Szolgáltató az egyes hírlevelekben és a Weboldalon a „Beállítások” menüpontban is lehetőséget biztosít.

                                                                      

2.3. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Profil” menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.


2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa. A Szolgáltatónak jogában áll a regisztráció megtagadása különösen, amennyiben a Felhasználó nem nyújtja be a Szolgáltató által kért azonosító adatokat, vagy az értesítések kézbesítéséhez szükséges adatokat; illetve amennyiben helytelen vagy félrevezető adatokat, információkat bocsátottak a Szolgáltató rendelkezésére.

Felhasználói Fiók zárolása: A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy amennyiben egy nem Magyar Köztársaság területén regisztrált Felhasználó kísérel meg a Felhasználóként csatlakozni, vagy más módon visszaél a Weboldal vagy Szolgáltatás előírásaival.

Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói fiók törlésre kerül.

 

3. Megrendelés és Vásárlás

3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó kiválasztja az általa megvásárolni kívánt Vouchert, azok darabszámát A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "Megrendelés" gomb lenyomásával a Felhasználó véglegesíti a vásárlást.3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait, és megküldi a Vouchert.  A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt és a megrendelt Vouchert, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

3.4. A Voucherért a felhasználó bankkártyával, MasterCard Mobile-lal, illetve átutalással fizethet. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a Felhasználót az OTP Bank Nyrt. (Bank) weboldalára irányítja át, ahol a fizetést teljesítheti. Az elfogadott bankkártyák felsorolása, illetve a Bank Általános Szerződési Feltételei az www.otp.hu weboldalon található amelyet a fizetés teljesítésével a Felhasználó szintén elfogad. MasterCard Mobile-lal történő fizetés esetén a Szolgáltató a felhasználót a Paymentgateway oldalára irányítja, ahol a fizetést teljesítheti. A MasterCard Mobile-ról az FHB bank, illetve a PaymentGateway honlapján tájékozódhat.


3.5. A Voucher pontos tartalma:

 • Egyedi Voucher kód
 • Termék/szolgáltatás pontos megnevezése
 • Felhasználó neve
 • Érvényességi időszak, amely alatt a Kupon beváltható
 • A felhasználást érintő Fontos tudnivalók
 • Szolgáltató Ügyfélszolgálati elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám)

 

3.6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. A Kupont kinyomtatva a Felhasználó személyesen használja azt fel az Étteremben.  Felhasználáskor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Szolgáltatót arról, hogy Vouchert kíván felhasználni. A Voucher készpénzre nem váltható.

 

4.2. A Voucher felhasználása előtt minden esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges. Felhasználó köteles a Voucher beváltására, és a vacsorán való részvételre irányuló szándékot minimum a teljesítést megelőzően 24 órával jelezni a Szolgáltató részére írásban, vagy telefonon a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben/www.bohemrestaurant.hu/ a Voucheren megjelölt elérhetőségein.

 

4.3. A Voucher a vásárlástól számított 90 napon belül használható fel. Amennyiben a Felhasználó ezen érvényességi (beváltási) időn belül nem használja fel a Vouchert, a felhasználásra való jogosultságát elveszíti, és a Szolgáltató a vételárat nem köteles részére visszafizetni.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Voucher lejárata előtt 14 nappal automatikus értesítést küld Felhasználó részére, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címére. Az értesítés esetleges elmaradása a lejárati időt nem hosszabbítja meg.

 

4.4. A Voucher bárkire szabadon átruházható. A Felhasználó tartozik felelősséggel azért, hogy a  jelen ÁSZF-ben és a Voucherben foglalt Felhasználási feltételeket az a személy megismerje, akire a Felhasználó a Vouchert átruházta. Ilyen esetben a Szolgáltató kizárja felelősségét Vásárló irányába a Kupon harmadik személy által történő jogosulatlan felhasználása miatt.

 

4.5. A vacsoraszolgáltatás igénybevételekor, a helyszínre érkezéskora Vouchert felhasználó köteles a Szolgáltató részére jelezni, hogy Vouchert kíván felhasználni, és szükség esetén a Voucher azonosító számát megadni.

 

4.6. A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a Vouchert felhasználókat semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti; és vállalja, hogy a Vouchert igénybe vevők ugyanolyan kiszolgálásban és ugyanolyan színvonalú ellátásban részesülnek, mint bármely készpénzzel vagy bankkártyával fizető vendég.

 

4.7. Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről a Szolgáltatót e-mailben értesíteni, megjelölve a Voucher egyedi kódját. A Szolgáltató az értesítés kézhezvételét a Vouchert visszavonja. Amennyiben az így jogosulatlanul megszerzett Vouchert harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Vouchert a Szolgáltató érvényteleníti és a Voucher érvényességi ideje alatt, a Felhasználó részére új Vouchert generál és megküld, amelyet a Felhasználó a jelen ÁSZF szerint használhat fel. A Felhasználó jelen pont szerinti tájékoztatásának elmaradásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5. Elállás

5.1. A Felhasználót elállási jog a Voucher megvásárlását követő 15 napon belül illeti meg, kivéve, ha a Vouchert 15 napon belül már beváltotta. Amennyiben a Felhasználó a megvásárlást követő 10 napon belül a Voucher és a vásárlás azonosító adatainak megküldésével írásban (e-mailben vagy postai úton) jelzi Szolgáltató részére, hogy a vásárlástól eláll, és kéri a Voucher árának visszatérítését, a Szolgáltató a visszatérítést kizárólag elektronikus úton teljesíti, a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra történő átutalással. A Szolgáltató a visszatérítéshez bekérheti a Felhasználó bankszámla számát. A Szolgáltató a fenti feltételek teljesülését követő 10 napon belül fizeti vissza a vásárlás árát.

 

6. Panaszkezelés

6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

 

Postázási cím: 1095 Komor Marcell utca 1.

Email cím: eszrevetel.@jazzevent.hu

Telefonszám: +36-30/998-5498


A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.


6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. A beérkezett panaszokra 3 munkanapon belül érdemben válaszol Szolgáltató ügyfélszolgálata.

Amennyiben a reklamáció rendezéséhez valamely Vásárlás árának visszafizetése szükséges, Szolgáltató bekérheti a Felhasználó bankszámla számát. Amennyiben a reklamáció elbírálása után visszafizetés válik esedékessé, Szolgáltató a fenti feltételek teljesülését követő 10 napon belül visszafizeti a vásárlás árát.


6.3. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen jogvita merül fel és az a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviták békéltető testület általi rendezésére az alábbi békéltető testület rendelkezik illetékességgel:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

A békéltető testület előtti eljárásban fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


6.4. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

7. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

 

8. Záró rendelkezések

8.1. Jelen ÁSZF része a kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás aktuális szabályozásáról szóló összefoglaló, amely elérhető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán vagy letölthető innen.

 

8.2. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által önkéntesen átadott személyes adatait a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, az ezen dokumentumokban foglaltak szerint, az ott meghatározott körben, célból és személyek részére továbbítsa, és a személyes adatait tárolja.

8.3. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


8.4 Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.


8.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatások bármely részének megváltoztatására vagy megszüntetésére. A Szolgáltató a lehető legtöbb információt nyújtja a Felhasználóknak az ilyen változtatásról vagy megszüntetésről, amennyiben ezt az adott körülmények lehetővé teszik.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikor történő leállítására vagy felfüggesztésére. A Szolgáltatás megszűnése esetén a Felhasználó Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó joga azonnal megszűnik, és a Szolgáltató a Partner és a Felhasználó regisztrációját, számlaegyenlegét, adattárát, azonnal, a helyreállítás és a további felhasználás további lehetősége nélkül, automatikusan törli.

 

8.6. Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

8.7. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit, illetve a Szolgáltatásához kapcsolódó bármely feltételt, egyoldalúan megváltoztatni. A Szolgáltató mindennemű változtatást, az adott változást megelőző 15. napon a Weboldalon közzéteszi és ezzel tájékoztatja a Felhasználókat a változtatásról. Ezentúl a Szolgáltató módosításról rövid felhívás formájában tájékoztathatja a Felhasználókat. A felhívást az online közösségi vásárló oldal erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy a Felhasználóknak a személyes menüben megadott e-mail címére küldött értesítés egyaránt tartalmazhatja.

Az új, megváltoztatott feltételek az oldalon történő közzétételt követően, az ott megjelölt időpontban automatikusan érvénybe lépnek és irányadóak lesznek a felek jogviszonyára azzal, hogy amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó a változtatást követően igénybe veszi, úgy ezzel elfogadja a módosított feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

8.8. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.


8.9. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

8.10. Jelen szerződésre és a Szolgáltatásra is a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak és a felek közös akarattal kikötik a Magyar Köztársaság joghatóságát, azon belül pertárgy értékétől függően a II. és III. kerületi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 


címkék:

LEGFRISSEBB HÍREK

Céges rendezvény

Valószínűleg mindenki életében elérkezik az a pillanat, amikor meg kell jelennie egy flancos céges rendezvényen. Nehéz dolgunk lehet, ha még sosem jártunk szakmai rendezvényen, de főleg akkor, ha még semmilyen rendezvényen nem vettünk részt. Szeretnénk néhány tanácsot adni ahhoz, hogy hogyan is illik viselkedni egy ilyen eseményen!

Állófogadás

Tippek az állófogadás megszervezésének könnyítése érdekében   Az állófogadás sokkal költség- és helyhatékonyabb lehet, mint egy elegáns vacsora vagy üzleti ebéd. Állófogadást szervezhetünk a kollégáknak, üzleti partnereinknek, vagy leendő vevőinknek is. A lényeg, hogy minden jól szervezett legyen, így a vendégek biztosan megelégedettek lesznek.

Kis létszámú rendezvények

A nyári szabadságolások és szünet után érdemes már előre gondolkoznunk a konferenciaszervezést illetően. Fontos átmenni bizonyos lépéseken mielőtt belevágunk a szervezésbe, hogy mindenre felkészültek legyünk, és biztosan minden meglegyen, amire szükségünk lehet. Ehhez szeretnénk most pár tippet adni, hogy valóban ne felejtsünk el semmi!

Rendezvénytervezés

Sok rendezvény a rossz tervezés miatt bukik el. Cikkünkben szeretnénk segíteni minden kezdő és gyakorlott rendezvényszervezőnek egyaránt, hiszen ezek a rendezvényszervezési lépések nagyon fontosak a tervezés folyamatában. Következzenek hát a rendezvénytervezési tippjeink!

Gyermeknapi programok

A minden évben május utolsó vasárnapján tartott gyereknap sok gyermek leginkább várt ünnepnapjai közé tartozik. Hogy miért? Mert ilyenkor számos programlehetőség közül választhatnak a családok, az utcai árusok is ellepik a tereket és mindenhonnan gyermekkacagás hallatszik bármerre is járunk.

Anyák napi ünnepély

„Teljes munkaidős anyának lenni a legjobban fizetett állás… hiszen a fizetség tiszta szeretet.” (Mildred B. Vermont)

születésnapi vacsora ötletek

Amennyiben születésnapi vacsorát, születésnapi bulit akarunk tartani, a legnagyobb dobás természetesen mindig a torta, de nem szabad megfelejtkezni az egyéb harapnivalókról sem, hiszen a vendégek elégedettsége a legfontosabb. Ezzel a néhány egyszerű recepttel, biztosan hatalmas sikert fognak aratni.

Romantikus randi helyszín

Elvinné valahova szerelmét, de nem jut eszébe egyetlen romantikus randi helyszín sem?  Nem kell aggódjon, mi segítünk. Összegyűjtöttünk Önnek néhány ötletet, mellyel garantált lehet a siker.

Ballagási hagyományok - ballagási ebéd helyszín a Bohém étteremben

A ballagási hagyományok már a XIX. század végén elkezdődtek Magyarországon, a XX. századra pedig már teljesen megszokottá vált. Teljesen jogos is, hiszen nem mindennap van ilyen esemény!

További hírek >
New York Café TripAdvisor